Blog

Tips ar sut i wneud ymchwil hanes teulu

Gwasanaethau Darllenwyr / Ymchwil - Postiwyd 26-10-2020

Am gyfnod rhyfedd! Yr ydym unwaith eto yn mynd mewn i gyfnod clo ac yn nesáu at dymor y Gaeaf, pryd yn aml iawn mae llawer yn troi at ymchwilio hanes eu teulu. Beth amdani? Ddim yn siŵr lle i ddechrau, darllenwch ymlaen.

5 cam i ddechrau ymchwil hanes teulu

Cam 1 – dechreuwch gyda’ch hunan a chofnodi digwyddiadau, dyddiadau a llefydd, yna gweithio’n ôl i’ch rhieni a’r cenedlaethol blaenorol hyd y medrwch.
Cam 2 – holwch i aelodau eraill o’r teulu am eu hatgofion, cofnodwch a/neu recordio’r wybodaeth.
Cam 3 – chwiliwch am dystiolaeth – tystysgrifau, ffotograffau, torion papur ayb, mae’r atig yn le da i chwilio.
Cam 4 – rhowch drefn ar y wybodaeth a gasglwyd hyd yma, creu coeden deulu ar bapur neu yn electronig mae digon o ddewis am ddim ar-lein.
Cam 5 – creu rhestr o’r hyn sydd angen ymchwil pellach, edrychwch ar wefan y Llyfrgell beth sydd ar gael ac os am help pellach cysylltwch â’r Gwasanaeth Ymholiadau

Os ydych wedi gwneud ychydig o ymchwil yn barod dyma ychydig o tips i chi wrth ymchwilio ymhellach.

10 tip i symud ymlaen gyda’ch ymchwil

  1. Cofiwch nodi pa adnoddau chi wedi chwilio, hyd yn oed os na ddaethpwyd o hyd i unrhyw wybodaeth rhag mynd nôl i wneud hynny yn y dyfodol.
  2. Darllenwch yn eang am yr adnoddau sydd ar gael a sut i’w dadansoddi
  3. Wrth chwilio cofrestri plwyf cofiwch mai cofnodion bedydd, priodi a chladdu ydynt yn wahanol i dystysgrifau sy’n cofnodi geni, priodi a marw.
  4. Cofrestri plwyf yn anodd eu deall neu yn eisiau, yna defnyddiwch adysgrifau’r esgob i lenwi bylchau os ydynt wedi goroesi.
  5. Methu dod o hyd i aelodau o’r teulu yn y cofrestri plwyf, ewch i chwilio yng nghofrestri capeli anghydffurfiol cyfagos.
  6. Wrth edrych ar gofnodion o gyfrifiad 1841 cofiwch fod oedran rhai dros 15 mlwydd oed yn cael ei dynnu lawr i’r 5 agosaf, mae hyn yn helpu wrth chwilio cofnod geni/bedydd.
  7. Erbyn cyfrifiad 1911 mae llawer mwy o wybodaeth yn cael ei gynnwys – faint o flynyddoedd yn briod, faint o blant, faint o’r plant sy dal yn fyw.
  8. Wrth ddod o hyd i farwolaeth mae bob amser werth chwilio i weld os oes ewyllys wedi ei adael.
  9. Chwiliwch am eich cyndeidiau mewn papurau newydd maent bob amser yn frith o wybodaeth am bob math o bobl, lleoliadau, digwyddiadau yn enwedig os medrir chwilio ar-lein.
  10. Ar ôl edrych ar yr adnoddau cyffredinol, beth am fentro chwilio mewn casgliadau ystadau, cyfreithwyr, cofnodion maenorol, sesiwn fawr a’r llu o gasgliadau eraill sydd ar gael drwy wefan a chatalog y Llyfrgell.

Pob hwyl gyda’r chwilio a mwynhewch!

Beryl Evans, Rheolwr Gwasanaethau Ymchwil

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog