Blog

Stori Cymru: Cwis 3

Stori Cymru - Postiwyd 24-04-2020

Fel rhan o gyfres Stori Cymru, mi fyddwn ni’n cyhoeddi cwis wythnosol ar ddyddiau Gwener dros yr wythnosau nesaf.

Mi fyddwn ni’n eich herio chi gyda 10 cwestiwn. Mi fydd bob cwestiwn yn gysylltiedig â Chymru, o’i hanes i lenyddiaeth, cerddoriaeth, daearyddiaeth a llawer mwy.

Felly, rhowch gynnig arni, a cofiwch roi gwybod i ni sut aiff hi: LlGC ar Twitter, LlGC ar Facebook neu LlGC ar Instagram

(Gyda llaw, mae’r atebion ar y diwedd – felly dim edrych!)

Cwestiynau

1.Pwy oedd sefydlydd casgliad Llawysgrifau Peniarth?
2. Beth oedd enw’r artist portreadau enwog a anwyd yn Hwlffordd yn 1876? Roedd ei brawd yn artist enwog hefyd.
3. Pwy ddanfonodd Llythyr Pennal at Frenin Ffrainc yn 1406?
4. Pwy gyflwynodd yr arwydd hafal (=) am y tro cyntaf yn y gyfrol The Whetstone of Witte?
5. Pwy oedd y fenyw gyntaf erioed i ennill gwobr farddoniaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol?
6. Pa Frenin Lloegr a anwyd yng Nghastell Penfro?
7. Ym mha flwyddyn ddigwyddodd Brwydr Abergwaun?
8. Ble y ganwyd yr artist Cymreig, Syr Kyffin Williams?
9. Ble y cyhaliwyd yr Eisteddfod cyntaf a gofnodwyd?
10. Beth yw enw’r ffotograffydd benywaidd cyntaf yng Ngymru?

Atebion

  1. Robert Vaughan
  2. Gwen Joh
  3. Owain Glyndŵr
  4. Robert Recorde
  5. Cranogwen (Sarah Jane Rees)
  6. Harri VII
  7. 1797
  8. Llangefni, Sir Fôn
  9. Castell Aberteifi
  10. Mary Dillwyn

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog