Blog

Stori Cymru – Cwis 2

Stori Cymru - Postiwyd 17-04-2020

Fel rhan o gyfres Stori Cymru, mi fyddwn ni’n cyhoeddi cwis wythnosol ar ddyddiau Gwener dros yr wythnosau nesaf.

Mi fyddwn ni’n eich herio chi gyda 10 cwestiwn. Mi fydd bob cwestiwn yn gysylltiedig â Chymru, o’i hanes i lenyddiaeth, cerddoriaeth, daearyddiaeth a llawer mwy.

Felly, rhowch gynnig arni, a cofiwch roi gwybod i ni sut aiff hi: LlGC ar Twitter, LlGC ar Facebook neu LlGC ar Instagram

(Gyda llaw, mae’r cwestiynau ar y diwedd – felly dim edrych!)

Cwestiynau

1. Beth oedd enw’r tad a mab â ysgrifennodd Anthem Genedlaethol Cymru – Hen Wlad Fy Nhadau?   

2. Beth oedd enw’r ficer yn nrama lleisiol Dylan Thomas, “Under Milk Wood”?  

3. Beth oedd enw’r bardd a enillodd y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Penbedw, 1917 – bardd y gadair ddu?  

4. Pa dair afon sy’n tarddu ar ben Pumlumon? 

5. Yn ôl chwedl Merched y Môr, fe drôdd brenin y môr dair chwaer i mewn i beth?  

6. O bwy y prynodd Mari Jones ei Beibl yn 1800? 

7. Pwy ddanfonodd Llythyr Pennal at Frenin Ffrainc yn 1406? 

8. Beth oedd enw’r llong a gludodd y Cymry cyntaf i Batagonia? 

9. Ym mha flwyddyn daeth David Lloyd George yn Brif Weinidog y Deyrnas Unedig?  

10. Ym mha iaith mae Peniarth 28 (y copi cynharaf o Gyfraith Hywel Dda i oroesi) wedi ei hysgrifennu? 

Atebion

  1. Evan James a James James 
  2. Y Parch Eli Jenkins 
  3. Ellis Humphrey Evans 
  4. Hafren, Gwy a Rheidol 
  5. Gwylanod 
  6. Y Parch Thomas Charles 
  7. Owain Glyndŵr 
  8. Y Mimosa 
  9. 1916
  10. Lladin 

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog