Blog

Stori Cymru: Cwis 4

Stori Cymru - Postiwyd 01-05-2020

Fel rhan o gyfres Stori Cymru, mi fyddwn ni’n cyhoeddi cwis wythnosol ar ddyddiau Gwener dros yr wythnosau nesaf.

Mi fyddwn ni’n eich herio chi gyda 10 cwestiwn. Mi fydd bob cwestiwn yn gysylltiedig â Chymru, o’i hanes i lenyddiaeth, cerddoriaeth, daearyddiaeth a llawer mwy.

Felly, rhowch gynnig arni, a cofiwch roi gwybod i ni sut aiff hi: LlGC ar Twitter, LlGC ar Facebook neu LlGC ar Instagram

(Gyda llaw, mae’r cwestiynau ar y diwedd – felly dim edrych!)

Cwestiynau

1. Yn chwedl Gelert, pwy oedd perchennog y ci ffyddlon?

2. Crëwyd pentref Eidalaidd Portmeirion gan ba bensaer Prydeinig?

3. Cysylltir y gân werin ‘Sosban Fach’ gyda pha dîm rygbi Cymreig?

4. Pa fetal gloddiwyd yn mynydd Y Gogarth yn Llandudno?

5. Enwch y ddau AS o etholaethau yng Nghymru a fu’n Brif Weinidog ar y DU yn ystod yr 20fed Ganrif

6. Pa athro Lladin a drodd yn naturiaethwr a ddaeth yn warden cyntaf RSPB Ynyshir?

7. Pwy oedd y telynor dall o Wynnstay?

8. Pwy oedd y ddynes gyntaf i arwain plaid yn y Cynulliad Cenedlaethol? Who was the first woman to lead a party in the National Assembly for Wales?

9. I ba gyfnod cynoesol mae siambr gladdu Bryn Celli Ddu, Sir Fôn yn perthyn?

10. Torrodd Malcolm Campbell record cyflymder tir y byd yn Bluebird, rhywle yng Nghymru, ond ble?

Atebion

  1. Llywelyn Fawr (‘Llywelyn ap Iorwerth’)
  2. Sir Clough Williams-Ellis
  3. Scarlets
  4. Copper
  5. David Lloyd George a James Callaghan 
  6. William Condry 
  7. John Parry
  8. Kirsty Williams (Democratiaid Rhyddfrydol, Cymru) 
  9. Neolithig
  10. Traeth Pentywyn, Sir Gaerfyrddin (Pendine Sands)

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog