Blog

Platfform Cyfrannu Torfol i Gymru

Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau / Ymchwil - Postiwyd 15-02-2017

Mae’r Llyfrgell yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am noddi’r prosiect arloesol yma ac yn enwedig i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates AC, am ei weledigaeth a’i gefnogaeth i’r platfform.

Yn ystod y misoedd nesaf bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dechrau prosiect newydd cyffroes i ddatblygu platfform cyfrannu torfol i Gymru. Bydd y platfform yn galluogi i’r Llyfrgell ymgysylltu â gwirfoddolwyr ar-lein dros Gymru a thu hwnt i wella mynediad i ystod eang o’n casgliadau mwyaf diddorol.

Mae Rhaglen Gwirfoddoli’r Llyfrgell yn mynd o nerth i nerth. Yn ddiweddar, enillodd y Rhaglen Wobr Gwirfoddoli Archifau 2016 y Gymdeithas Archifau a Chofnodion (DU ac Iwerddon). Yn sgil y llwyddiant yma, yr ydym wedi bod yn edrych ar ffyrdd i gynyddu cyfleoedd gwirfoddoli ac, yn enwedig, cyfleoedd i wirfoddoli o bell, tu hwnt i’r adeilad ei hun. Mae’r Llyfrgell wedi bod yn rhan o sawl prosiect cyfrannu torfol arloesol yn ddiweddar ble mae cannoedd o wirfoddolwyr digidol wedi ein helpu i wella mynediad i ddeunydd ar-lein. Gwelodd prosiect Cymru1900Wales gwirfoddolwyr ar-lein yn trawsgrifio enwau lleoedd ar fapiau OS hanesyddol, tra bod dros 900 o wirfoddolwyr ar y safle ac o bell wedi geo-leoli a thrawsgrifio mapiau degwm Cymru ar gyfer prosiect Cynefin. Yr ydym hefyd wedi gweithio mewn partneriaeth gyda phrosiectau fel Cymru Dros Heddwch i drawsgrifio Llyfr y Cofio Cenedlaethol y Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd y Llyfrgell yn gweithio gyda Digirati i ddatblygu platfform dwyieithog gellir ei addasu a’i ddefnyddio gydag amrywiaeth o’n casgliadau. Yr ydym yn gobeithio creu platfform sy’ mor hyblyg â phosib sy’n medru cefnogi nifer o wahanol dasgau a mathau o ddeunydd. Er enghraifft, mae’n bosib y byddwn eisiau holi i wirfoddolwyr adnabod pobol, lleoedd a digwyddiadau mewn casgliad ffotograffig, neu i drawsgrifio a thagio gwybodaeth allweddol mewn llawysgrif, archif neu gyfrol brintiedig. Yr ydym yn gobeithio creu prosiect i drawsgrifio cofnodion Tribiwnlys y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi. Mae’r cofnodion yma yn cynnwys gwybodaeth hynod o ddiddorol am resymau dynion y Sir oedd am gael eu heithrio o wasanaeth milwrol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Byddai gweithio gyda gwirfoddolwyr i dagio, adnabod a thrawsgrifio’r fath ddeunydd yn rhoi mynediad gwell i’r casgliadau i ddarllenwyr, yn eu gwneud yn haws i chwilio ac yn fwy defnyddiol ar gyfer ymchwil.

Byddwn yn adeiladu’r platfform yn defnyddio safonau agored, sef yr International Image Interoperability Framework (IIIF) a’r W3C Web Annotation Data Model, er mwyn hwyluso rhannu ac ailddefnydd. Yr ydym yn gobeithio gall y platfform gorffenedig cael ei gynnig i sefydliadau arall dros Gymru ac yn ryngwladol sydd â diddordeb i redeg prosiectau tebyg eu hun.

Cadwch lygad ar flog a chyfryngau cymdeithasol y Llyfrgell am y newyddion diweddaraf dros y misoedd nesaf. Ceir mwy o wybodaeth hefyd ar wefan Digirati (Saesneg yn unig).

Rhian James

Rheolwr Prosiect

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog