Blog

Postiwyd - 01-10-2018

Casgliadau

Papurau Newydd Edward Thomas

Yn ddiweddar prynodd y Llyfrgell Genedlaethol gr?p o bapurau llenyddol yn ymwneud â’r bardd, awdur a milwr Edward Thomas (1878-1917), oeddent ar un adeg ym meddiant ei gyfaill Jack Haines (1875-1960), cyfreithiwr o Gaerloyw.

Ymhlith y papurau mae dau lythyr oddi wrth Thomas at Haines, ac un oddi wrth Helen Thomas, gweddw Edward, at Haines – yr olaf yn cynnwys disgrifiad gonest o’r berthynas rhyngddi hi, Edward, a’i gyfaill agos y bardd Robert Frost – yn ogystal ag adolygiad a ysgrifennwyd yn 1903 ond sydd heb ei gyhoeddi, a nifer o gopïau teipiedig o’i gerddi.

Ond yr eitem bwysicaf a mwyaf diddorol o bell ffordd yw llyfr ymarferion ysgol a ddefnyddiwyd ar un adeg gan Myfanwy Thomas, merch Edward, ac a ailddefnyddiwyd ganddo fo i ysgrifennu ei farddoniaeth. Mae mwyafrif y tudalennau wedi eu hen dynnu allan o’r gyfrol, mwy na thebyg gan Thomas ei hun, ond mae’r wyth dalen sy’n weddill yn cynnwys drafftiau lluosog o ddau o’i gerddi cynharaf, ‘The Mountain Chapel’ a ‘Birds’ Nests’, dyddiedig 17 a 18 Rhagfyr 1914. Hyd yma nid oedd unrhyw gopïau neu ddrafftiau holograff o’r rhain ar gael ac felly gall y llawysgrif ychwanegu yn sylweddol at ein dealltwriaeth o’i ddatblygiad fel bardd.

Mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys drafft o gerdd arall, ‘House and Man’, oedd yn un o ddwy a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn Root and Branch yn 1915, y cerddi cyntaf gan Thomas i gael eu printio.

Mae’r llawysgrifau yn ychwanegiad gwerthfawr i gasgliad sylweddol y Llyfrgell Genedlaethol o lawysgrifau a phapurau Edward Thomas, sy’n cynnwys drafftiau llawysgrif llawer o’i gerddi, gohebiaeth â’i wraig, ei ddyddiaduron, yn eu plith ei ddyddiadur Rhyfel o 1917, a’i lythyrau at W. H. Hudson.

Rhys M. Jones
Llyfrgellydd Llawysgrifau Cynorthwyol

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog