Blog

Postiwyd - 02-04-2018

Casgliadau / Collections / Heb ei gategoreiddio

Llyfryn Cymraeg yn dod adref o’r Cyfandir

Dim yn aml mae llyfrau Cymraeg cynnar yn troi i fyny yn yr Iseldiroedd. Ond dyna a ddigwyddodd yn Ionawr pan gefais alwad ffôn annisgwyl gan lyfrwerthwr yn Enschede yn nwyrain y wlad honno. Dywedodd bod ganddo lyfryn yn Gymraeg wedi’i argraffu yn 1784, ac nad oedd yn ymwybodol o gopïau ohono yn unrhywle arall.

Derbyniais fanylion y llyfryn trwy e-bost gan y llyfrwerthwr. Mae’r teitl yn llenwi tudalen gyfan, fel roedd yn arferol yn y 18fed ganrif, ond mae’n dechrau Ymadrodd newydd ar glefydau potatws. Llyfryn o 19 tudalen ydyw “gan blannwr neu osodwr potatws” yn rhoi cyngor sut i rwystro gwahanol glefydau sy’n gallu effeithio ar datws. Mae’r llyfryn hyd yn oed yn cynnwys darlun yn dangos y ffordd orau i’w plannu. Cafodd y llyfryn ei argraffu yn “Caerlleon”, hynny yw yng Nghaer, gan William Read a Thomas Huxley.

 

 

Sieciais y manylion yn erbyn Libri Walliae: a catalogue of Welsh books and books printed in Wales 1546-1820 a gweld y cyhoeddiad wedi’i restru yno. Wrth chwilio ein catalogau darganfyddais nad oedd copi eisoes yn y Llyfrgell, felly es ati i’w brynu.

Mae’r llyfryn bach hwn yn rhoi cipolwg o’r fath broblemau oedd yn poeni’r Cymry yn economi amaethyddol y 18fed ganrif. Ond tybed sut aeth draw i’r Iseldiroedd?

 

Timothy Cutts

Llyfrgellydd Llyfrau Prin

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog