Blog

Lansio Rhaglen Archif Gerddorol Gymreig

Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau - Postiwyd 22-09-2017

Lansiwyd Rhaglen Archif Gerddorol Gymreig mewn seremoni arbennig ddydd Gwener, 22 Medi, yng nghwmni’r arbenigwraig ar gerddoriaeth gwerin Phyllis Kinney.

 

Roedd Phyllis Kinney ynghyd â’i merch Eluned yn bresennol yn y lansiad Dydd Gwener ac fe wnes i Maredudd ap Huw roi cyflwyniad i’r Bwrdd am y casgliadau cerddorol sydd yma a’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Canodd aelodau o Gôr y Gen (staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru) ddetholiad o ganeuon gwerin yn ystod y lansiad.

Mae’r Llyfrgell yn ymfalchïo yn arbennig  fod archif Meredydd Evans  a Phyllis Kinney, sy’n cynnwys gwaith ymchwil oes i gerddoriaeth draddodiadol, wedi dod i’r Llyfrgell ac yn ddiolchgar i’r teulu am eu haelioni yn rhoi’r casgliad i ofal y Llyfrgell. Blaenoriaeth y Rhaglen hon fydd  rhoi mynediad at yr adnodd newydd yma i bawb sydd am ddarganfod mwy am ganu gwerin, a chreu mynediad ato ar-lein mewn ffurf ddigidol. Mae archif Merêd a Phyllis yn adlewyrchu eu gwybodaeth eang am ganu traddodiadol ac yn arwain at astudiaethau pellach i gasgliadau eraill y Llyfrgell megis casgliadau J Lloyd Williams (un o sylfaenwyr Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru) a Maria Jane Williams, yr arloesydd cofnodi caneuon gwerin.

Yn ystod y dathliad dangosir fideo o Cerys Matthews yn rhoi cefnogaeth frwd i’r Archif Gerddorol Gymreig yn ystod ei hymweliad diweddar â’r Llyfrgell:

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru nid yn unig yn gartref diogel i gerddoriaeth ysgrifenedig gynharaf a erys o Gymru, ond hefyd yn gasglwr cyfansoddiadau a pherfformiadau diweddaraf gan ein cerddorion cyfoes. Mae’n adnodd sydd yn tyfu’n gyson; ychwanegir deunydd yn rheolaidd at ein casgliadau cerddorol. Mae’r Llyfrgell yn cynnwys gweithiau gan gyfansoddwyr Cymreig clasurol a ddaeth i fri rhyngwladol fel Grace Williams, Daniel Jones, Alun Hoddinott a William Mathias.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am

  • Yr Archif Gerddorol Gymreig

https://www.llgc.org.uk/cy/casgliadau/dysgwch-fwy/archifau/yr-archif-gerddorol-gymreig/

  • a Cherddoriaeth draddodiadol Cymru.

https://www.llgc.org.uk/cy/casgliadau/dysgwch-fwy/archifau/yr-archif-gerddorol-gymreig/cerddoriaeth-draddodiadol-cymru/

 

Nia Mai Daniel,

Rheolwr Rhaglen Archif Gerddorol Gymreig

 

Datganiad i’r Wasg

https://www.llgc.org.uk/cy/gwybodaeth-i/y-wasg-ar-cyfryngau/datganiadaur-wasg/datganiadaur-wasg-2017/lansio-rhaglen-archif-gerddorol-gymreig-llyfrgell-genedlaethol-cymru/

 

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog