Blog - Heb ei gategoreiddio

Postiwyd - 24-03-2016

Casgliadau / Heb ei gategoreiddio

Beibl Mari Jones: Un o drysorau cudd y Llyfrgell

Hyfryd oedd gweld Beibl Mari Jones yn dychwelyd i’r Bala yn ddiweddar i gael ei ddangos i blant ysgolion cynradd a’i arddangos yng nghanolfan Byd Mary Jones. Mae’r Beibl hwnnw fel arfer yn cael ei gadw yn Archif Cymdeithas y Beibl ym Mhrifysgol Caergrawnt, a rhoir lle pwysig i stori Mari Jones yn hanes sefydlu’r Gymdeithas honno.

Ydych chi’n gyfarwydd â stori Mari Jones? Ac oeddech chi’n gwybod bod ‘Beibl Mari Jones’ hefyd i’w gael yng nghasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol? Ar yr olwg gyntaf, does dim byd i awgrymu cysylltiad rhwng yr hen Feibl hwn a Mari Jones. Mae’r dystiolaeth allweddol i’w chanfod mewn llythyr byr sy’n esbonio ei gefndir …

Pwy oedd Mari Jones?

Mae stori Mari Jones wedi ei hadrodd droeon dros y blynyddoedd. Dyma’r ferch 15 oed, yn y flwyddyn 1800, a gerddodd tua 25 milltir yn droednoeth o’i chartref yn Llanfihangel-y-Pennant, ger Dolgellau, i’r Bala er mwyn prynu copi o’r Beibl gan y Parchedig Thomas Charles.

Dywedir bod taith Mari wedi cael cymaint o argraff ar Thomas Charles fel iddo gynnig i’r Religious Tract Society bod cymdeithas yn cael ei sefydlu i ddarparu Beiblau i Gymru. Cyfrannodd ei stori tuag at ysbrydoli’r mudiad a arweiniodd  a’r sefydlu Cymdeithas y Beibl ym 1804.

Mwy nag un ‘Beibl Mari Jones’?

Sut felly y gellir galw hwn yn ‘Feibl Mari Jones’ hefyd? Mae’n ymddangos bod mwy nag un ohonynt: mae’r llythyr sy’n ymwneud â’r Beibl hwn yn cefnogi’r gred bod Mari wedi prynu tri chopi o’r Beibl wedi iddi gyrraedd y Bala, un iddi ei hun (sef yr un a fu yn y Bala yn ddiweddar) a dau arall i’w rhoi i aelodau eraill o’r teulu.

Mae’r llythyr yn dweud bod hwn yn un o’r tri Beibl y rhoddodd Thomas Charles i Mari Jones, yr un y rhoddodd hithau i Lydia Williams. Mae awdur y llythyr, Lizzie Rowlands, hefyd yn esbonio sut y daeth y Beibl i’w meddiant: bod Lydia Williams wedi ei roi iddi pan oedd ar wely ei angau, a bod hithau wedyn wedi ei roi i’r Dr Lewis Edwards, Prifathro Coleg y Methodisitiaid Calfinaidd yn y Bala.

Tybed felly beth ddigwyddodd i’r trydydd ‘Beibl Mari Jones’?

Mae casgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol yn cynnwys dros 6 miliwn o lyfrau, dros 1.5 miliwn o fapiau, 950,000 o ffotograffau, 250,000 awr o ffilm a theledu, 150,000 awr o raglenni radio a sain, 50,000 o ddarluniau ynghyd â’r casgliad archifol mwyaf yng Nghymru.

Mae trysorau lu i’w canfod yn y casgliadau hyn a chymaint mwy i’w ddarganfod yma.

 

Dr Dafydd Tudur, Rheolwr Isadran Mynediad Digidol

 

Postiwyd - 21-12-2015

Casgliadau / Digido / Digitisation / Heb ei gategoreiddio / Research / Ymchwil

Ffotograffiaeth Geoff Charles!

Mae cyfraniad Geoff Charles i ffotograffiaeth Cymru yn unigryw. Bu’n gweithio fel ffoto-newyddiadurwr o’r 1930au hyd at y 1970au a daeth at y gwaith hwnnw gyda dawn naturiol a chydymdeimlad dwfn â’i destun. Cofnododd yn arbennig ddigwyddiadau a phersonoliaethau y Gymru Gymraeg. Erbyn heddiw mae archif Geoff Charles yn un o drysorau’r Llyfrgell Genedlaethol.

Dyma ambell lun Nadoligaidd allan o’r archif!

24

Golygfeydd gaeafol yn Nrenewydd a theulu Geoff Charles, Ionawr 1af 1945.

 

christmas tree

Delwedd o’r goeden Nadolig wedi’i goleuo lan yn Llandrindod, sy’n cawrio dros ben yr adeiladau o’i hamgylch, Rhagfyr 1af, 1949

Orthopaedic

Nadolig yn Ysbyty Orthopedig, Gobowen, Rhagfyr 26ain, 1956

 

 

Brownies

Y Brownies yn dathlu’r Nadolig, Rhagfyr 1af, 1954

 

 

Cliciwch fan hyn am fwy o wybodaeth ynglyn ag archif Geoff Charles!

Mae’r cofnod hwn yn rhan o Galendr Adfent LlGC. Dilynwch ni ar Flickr, Twitter, Facebook neu Instagram i gael gwybod beth arall rydyn ni wedi’i baratoi ar eich cyfer!

Postiwyd - 16-12-2015

Casgliadau / Digido / Digitisation / Heb ei gategoreiddio / Research / Ymchwil

Madonna and Child and Beach Children, Notre Dame de la Mer

(c) Claudia Williams; Supplied by The Public Catalogue Foundation

Madonna and Child and Beach Children, Notre Dame de la Mer gan Claudia Williams

Dyddiad: 1983

Olew ar fwrdd, 137 x 121 cm

Rhif derbyn: 200110914

Mae’r cofnod hwn yn rhan o Galendr Adfent LlGC. Dilynwch ni ar Flickr, Twitter, Facebook neu Instagram i gael gwybod beth arall rydyn ni wedi’i baratoi ar eich cyfer!

 

 

 

 

 

 

Postiwyd - 11-12-2015

Casgliadau / Digido / Digitisation / Heb ei gategoreiddio

Siôn Corn yn cyrraedd yn yr Amwythig!

Father_Christmas_arrives_in_Shrewsbury_(15331839563)

Siôn Corn yn cyrraedd yn yr Amwythig

Geoff Charles (1909-2002)

Dyddiad: 01/12/1950

Cyfrwng: Negydd ffilm

Cyfeirnod: (gch01232) Rhif cofnod.: 3367828

I ddysgu mwy am archif Geoff Charles cliciwch fan hyn!

Mae’r cofnod hwn yn rhan o Galendr Adfent LlGC. Dilynwch ni ar Flickr, Twitter, Facebook neu Instagram i gael gwybod beth arall rydyn ni wedi’i baratoi ar eich cyfer!

Postiwyd - 09-12-2015

Casgliadau / Digido / Digitisation / Heb ei gategoreiddio

Y Dyn Eira!

MDL00  010

The Snowman No. 2 gan Mary Dilwyn

Chwaer ieuengaf John Dillwyn Llewelyn a ffotograffydd benywaidd cynnar nodedig oedd Mary Dilwyn. Priododd y Parch Wilby yn 1857 a phylodd ei diddordeb mewn ffotograffiaeth. Bu Mary farw yn Arthog, Meirionnydd fis Rhagfyr 1906.

Teulu diwylliannol oedd teulu Dillwyn Llewelyn, yn hoff iawn o wyddoniaeth yn ei holl agweddau, ac ar dudalennau’r albwm ceir cipolwg ar yr unigolion a oedd yn gysylltiedig â’r bywyd deallusol yn ne Cymru a thu hwnt ar y pryd. Yn ogystal, ceir nifer o luniau yn ymwneud â bywyd bob dydd ym Mhenlle’r-gaer, gan gynnwys dau lun o godi dyn eira.

Am fwy o wybodaeth cliciwch fan hyn!

Mae’r cofnod hwn yn rhan o Galendr Adfent LlGC. Dilynwch ni ar Flickr, Twitter, Facebook neu Instagram i gael gwybod beth arall rydyn ni wedi’i baratoi ar eich cyfer!

Postiwyd - 07-12-2015

Casgliadau / Digitisation / Heb ei gategoreiddio / Ymchwil

Pwy sy’n cofio’r “Eira Mawr” ym 1982?

Eira Llanelli 1982 UFH

 

Eira Llanelli, 1982

Gwyliwch y ffilm fan hyn!

Ydych chi’n cofio’r eira mawr ym 1982? Dyma ffilm sy’n dyddio o 1982 yn dangos Llanelli, wedi’i gladdu yn yr eira. Mae’n bosib gweld plant bach wrth eu boddau’n chwarae, ceir wedi eu claddu, heolydd wedi’u cau, ond hefyd, gallwch weld y gymuned yn dod at ei gilydd a phob un yn helpu’r llall.

Mae Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn diogelu ond hefyd yn dathlu sain a threftadaeth ffilm Cymru, gan wneud y deunydd yn hygyrch i ddefnyddwyr. Mae’r casgliad yn adlewyrchu agweddau cymdeithasol, diwylliannol a bywyd dydd-i-ddydd ar hyd yr 20fed ganrif, gan gynnig mewnwelediad arbennig i waith ffilm amatur a phroffesiynol.

Mae’r cofnod hwn yn rhan o Galendr Adfent LlGC. Dilynwch ni ar Flickr, Twitter, Facebook neu Instagram i gael gwybod beth arall rydyn ni wedi’i baratoi ar eich cyfer!

 

 

 

Postiwyd - 05-12-2015

Casgliadau / Digitisation / Heb ei gategoreiddio

Dyma beth oedd ar restr Nadolig y plant bach yma ym 1971!

5th ASSGC ITV

Ewch i dudalen Youtube Archif ITV Cymru i weld y fideo!

Yn dyddio o 1958, mae’r Archif yn cynnwys tua 200,000 o eitemau. Y rhain yn cynnwys rhaglenni adloniant eiconig ac eitemau newyddion unigryw sy’n gofnod o gerrig milltir hanes Cymru dros yr hanner can mlynedd diwethaf.

Am fwy o wybodaeth, manylion cyswllt neu mynediad i gatalog y casgliad, cliciwch ar http://www.archif.com

<- Cofnodion Hŷn Cofnodion Newydd ->

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog