Blog

Ffair Hanes Teulu a Hanes Lleol

Gwasanaethau Darllenwyr / Newyddion a Digwyddiadau - Postiwyd 07-05-2018

Dydd Sadwrn yma 12fed o Fai cynhelir y pumed Ffair Hanes Teulu a Hanes Lleol yma yn y Llyfrgell. Bydd hwn yn gyfle gwych i unrhyw un sydd â diddordeb i ddechrau ar y daith o ymchwilio’u cyndeidiau neu efallai i ymchwilio i hanes t? neu ardal o bwys iddynt. Bydd rhywbeth at ddant pawb yma, gan gynnwys dau siaradwr brwd yn eu meysydd arbenigol – sef Dr Reg Davies, sydd yn cynnal y wefan Morwyr Cymru a Richard Suggett arbenigwr ar hen adeiladau sy’n gweithio i’r Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru – cofiwch archebu tocyn sydd yn rhad ac am ddim.

Bydd cyfle hefyd i siarad â achyddwyr profiadol o’r Llyfrgell a hefyd y Cymdeithasau Hanes Teulu sirol, fydd yn medru rhoi chi ar ben ffordd. Yr ydym i gyd mwy na thebyg wedi etifeddu casgliadau o ffotograffau dros y blynyddoedd, bydd yna stondin lle allwch gael cyngor ar sut i gadw’r rhain a sut i’w hadfer os mewn cyflwr gwael.

Ceir nifer o gymdeithasau hanes lleol yn bresennol hefyd, gan gynnwys Fforwm Hanes Cymru a Fforwm Hanes Lleol Ceredigion. I gyd-fynd â dathliadau 200 mlynedd ymfudwyr o Geredigion i Ohio, bydd Cymdeithas Cymru-Ohio yma i rannu mwy o wybodaeth am y dathliadau ddiwedd mis Mehefin.

Wrth gwrs mi fydd yn gyfle i rai dod i ymweld â’r Ystafelloedd Darllen hefyd i ehangu eu hymchwil a chael cipolwg ar arddangosfa Kyffin Williams yn Oriel Gregynog. Felly digon i wneud am y diwrnod cyfan.

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog