Blog

Etholiadau, yr Eisteddfod a Chymry America

Digido - Postiwyd 02-04-2012

Hysbyseb cyfrwng Cymraeg sy’n apelio am gefnogaeth gan y Cymry. (WOP00820)

A hithau’n flwyddyn etholiadau arlywyddol yn America eleni, diddorol yw sylwi ar yr ymgyrchu gwleidyddol a fu yn hanes America wrth weithio ar eitemau sydd wedi’u digido fel rhan o Broject Cymru-Ohio sydd ar fin dod i ben gyda’r Llyfrgell Genedlaethol.

Digwydd mynd trwy raglen Eisteddfod Flynyddol Cymdeithas Eisteddfod Ddeheuol Ohio a gynhaliwyd yn Jackson ar 26 Medi 1924 oeddwn i, er mwyn ei dehongli ar gyfer ei chyflwyno maes o law ar wefan y project, pan sylwais ar nifer sylweddol o hysbysebion ymgyrchu etholiadol a ychwanegwyd hwnt ac yma trwy’r rhaglen.  Roedd hi fel petai’r rhaglen wedi cael ei noddi gan yr ymgeiswyr hyn oherwydd ei maint anarferol, a hyn ryw bum wythnos cyn yr etholiadau.

Mae’r hysbyseb hon yn cydnabod cefnogaeth eisteddfodwyr brwd yr ardal. (WOP00838)

Roedd y ffaith bod Americanwyr yn ethol bron i bob swydd gyhoeddus oedd yn bodoli yn dipyn o syndod i mi, gyda hysbysebion gan ymgeiswyr ar gyfer bod yn Farnwr Profi, Clerc y Llysoedd, Siryf, Comisiynydd Sirol, Cofiadur Sirol a’r Ddeddfwrfa Daleithiol ynghyd ag ymgeiswyr i fod yn Seneddwr Daleithiol, Cynrychiolydd a Llywodraethwr fel yr oedd i ddisgwyl.  Yn fwy na hyn, roedd mwyafrif o’r ymgeiswyr oedd yn ceisio dwyn perswâd ar yr eisteddfodwyr yn ymgeiswyr Gweriniaethol.

Mae’n deg dweud bod cymaint o hysbysebion yma yn ymddangos mewn rhaglen a oedd yn ddigwyddiad diwylliannol Cymreig yn amlygu’r ffaith mae’n si?r, bod y rhai oedd yn dilyn y ‘pethe’ hefyd yn cymryd diddordeb yng ngwleidyddiaeth a deddfwriaeth eu gwlad.

D. Rhys Davies

 

One response

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog