Blog

Eluned Gymraes Davies

Heb ei gategoreiddio / Newyddion a Digwyddiadau - Postiwyd 18-10-2013

Ar y 5ed o Fedi 2013 dadorchuddwyd panel o frodwaith arbennig yn Amgueddfa Abertawe i ddathlu cwblhau prosiect cyntaf Cynllun Eluned Gymraes Davies, cynllun sy’n cael ei reoli gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Bydd y darn yn rhan o arddangosfa ‘Copperopolis’ yr amgueddfa, sy’n edrych ar hanes y diwydiant copr yn ninas Abertawe.

Crëwyd y panel fel rhan o’r prosiect crefft cyntaf mewn cyfres o chwech a fydd yn cael eu cyflwyno mewn gwahanol ranbarthau o Gymru yn ystod y dair mlynedd nesaf. Noddwyd y rhaglen drwy arian a dderbyniodd Llyfrgell Genedlaethol Cymru oddi wrth ystâd Eluned Gymraes Davies (1910-2004) i’w choffáu. Bu i Eluned Gymraes Davies, a oedd yn byw ym Mhontardawe, chwarae rhan allweddol pan sefydlwyd Canolfan Gymunedol T? Bryn yn Uplands, Abertawe dros 60 mlynedd yn ôl, a chafodd ei hapwyntio yn Bennaeth cyntaf yno.

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog