Blog

E-adnoddau yn y Llyfrgell Genedlaethol

Collections - Postiwyd 03-10-2022

The gallery was not found!

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig cyfoeth o adnoddau electronig i ddefnyddwyr, ar flaenau eich bysedd. Mae’r Llyfrgell yn tanysgrifio i ystod eang o’r adnoddau hyn, yn amrywio o archifau papurau newydd ar-lein, cyfnodolion ysgolheigaidd, gwyddoniaduron, adnoddau cyfeirio ac adnoddau achyddol:

http://www.llyfrgell.cymru/darganfod/adnoddau-eraill/tanysgrifiadau-ac-adnoddau-eraill/

Bydd angen i chi ymaelodi â’r Llyfrgell ond unwaith ichi wneud gallwch ddefnyddio’ch ID a’ch cyfrinair er mwyn cael mynediad at yr adnoddau hyn o bell, cyn belled â bod cyfeiriad post gennych yng Nghymru.

Mae Papurau newydd yn anhepgor fel ffynhonnell ymchwil i’n defnyddwyr. Maent yn cofnodi cyhoeddiadau geni, priodas, a marwolaethau yn ogystal ag erthyglau newyddion am ddigwyddiadau a chyflawniadau. Gallant gynnig mwy o fanylion a ffotograffau i wella ymchwil, a helpu rhoi gwell syniad o agweddau’r amser. Wrth ymaelodi a’r Llyfrgell, gallwch gael mynediad at y teitlau canlynol:

The Times Digital Archive 1785-2010

The Sunday Times Digital Archive 1822-2006

The Guardian and The Observer 1791 – 2003

The Telegraph Historical Archive 1855-2000

Daily Mail Historical Archive 1896- 2004

Independent Digital Archive 1986-2012

Illustrated London News

British Library 19th century newspapers

British Newspaper Library

Newsbank – gwasanaeth papurau newydd cyfredol sydd fel arfer yn rhoi mynediad i rifyn ddoe nifer o bapurau y Deyrnas Gyfunol (gan gynnwys nifer o rai o Gymru) a sawl blwyddyn cyn hynny.

Mae gennym hefyd wrth gwrs nifer o bapurau newydd Cymreig yr ydym wedi digido ein hunain. Mae’r rhain ar gael i unrhyw un yn y byd, ac mae croeso ichi ymgynghori â nhw ar unrhyw adeg, heb gofrestru. Mae Papurau Newydd Cymru Arlein yn caniatáu i chi chwilio a chael mynediad i dros 1,100,000 o dudalennau allan o dros 120 o gyhoeddiadau papur newydd yn gyffredinol i fyny at 1910.

http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/

Mae deunyddiau ysgolheigaidd ar-lein ar gael i’n defnyddwyr drwy danysgrifiadau’r Llyfrgell i Sage Journals a JSTOR. Rhyngddynt, mae’r adnoddau hyn yn darparu mynediad i dros 900 o gyfnodolion, a 12 miliwn o erthyglau cyfnodolion, llyfrau, delweddau a ffynonellau cynradd. Mae’r deunydd rhyngddisgyblaethol hwn o ansawdd uchel, a adolygir gan gymheiriaid, yn ymdrin ag ystod eang o bynciau, ac mae wedi bod yn amhrisiadwy i fyfyrwyr ac ymchwilwyr.

Mae’r Llyfrgell hefyd yn tanysgrifio i nifer o adnoddau cyfeirio gwahanol. Mae’r rhain yn cynnwys adnoddau fel Credo Reference, Oxford Reference Online a Britannica Academic, sydd i gyd yn darparu mynediad i filiynau o erthyglau, bywgraffiadau, fideos a delweddau. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys deunyddiau o amrywiaeth o wahanol lefelau addysgol, a gallant fod yn ddefnyddiol i ddisgyblion ysgolion cynradd/uwchradd ac i fyfyrwyr prifysgol.

Rydym hefyd yn cynnig mynediad (o fewn y Llyfrgell yn unig) i Ancestry a Find my Past, dau adnodd sydd yn amhrisiadwy i ymchwilwyr heddiw. Maent yn cynnwys sylw helaeth o’r Deyrnas Unedig, Iwerddon a’r Unol Daleithiau, gan gynnwys cofnodion cyfrifiad, eglwys, llys, milwrol a mewnfudo, yn ogystal â chofnodi casgliadau o Ganada, Ewrop, Awstralia ac ardaloedd eraill o’r byd. Yn ychwanegol i hyn, maent yn cynnig gwasanaethau defnyddiol fel Adeiladwr Coed Teuluol, a byrddau negeseuon ar gyfer aelodau.

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog