Blog

Digido Casgliad Kyffin Williams

Blog Kyffin - Postiwyd 14-06-2010

Mae tua blwyddyn wedi mynd heibio ers i ni gychwyn ar y gwaith digido sy’n gysylltiedig â’r prosiect, ac erbyn hyn mae’r broses yn raddol dod i ben. Mae felly’n gyfle amserol i ni fwrw golwg yn ôl dros y flwyddyn ac ystyried rhai o’r sialensiau bu’n rhaid eu hwynebu wrth ddigido’r casgliad sylweddol ac amrywiol hwn.

Fel gyda phob prosiect y mae’r uned ddigido yn ymwneud â hi, cynhaliwyd cyfarfodydd meincnodi cyn i’r gwaith gychwyn. Yn y bôn trafodaeth yw’r broses meincnodi lle cytunir ar drefniadau llif gwaith, anghenion trafod, a manylion y delweddau. Mae hyn yn sicrhau bod y deunydd gwreiddiol yn cael ei drin mewn ffordd briodol ac yn cael ei ddigido yn y modd mwyaf effeithiol, ac ar yr un pryd yn darparu canllawiau i bawb sy’n ymwneud â’r broses ddigido wrth iddynt fynd ati i gyflawni eu tasgau penodol.

Oherwydd yr amrywiaethau bu’n rhaid meincnodi pob set o eitemau’n unigol fel y daethant yn barod i’w digido. Un o’r prif ystyriaethau oedd y cyfarpar oedd i’w ddefnyddio i ddelweddu’r deunydd arbennig dan sylw, ond hefyd ystyriwyd yr amser y byddai’r prosesau penodol yn eu cymryd, gan sicrhau’r canlyniad gorau posib.

Bu hwn yn brosiect diddorol iawn, a bu’n brofiad arbennig medru trafod y gweithiau gwreiddiol hyn. Mae tipyn bach o waith i’w wneud eto cyn i’r broses ddigido ddod i ben, ond dwi’n edrych ymlaen yn fawr at weld y gweithiau yn cael eu harddangos ar-lein.

Julia Thomas

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog