Blog

Datgelu’r Gwrthrychau: Llyfrau Teithio

Casgliadau / Digido - Postiwyd 03-08-2018

Ym mis Hydref eleni bydd y Llyfrgell yn rhannu nifer o eitemau ychwanegol o’i chasgliadau ar Europeana Collections, sef llwyfan ddiwylliannol ddigidol Ewropeaidd. Fel rhan o’r prosiect ‘The Rise of Literacy’ mae’r Llyfrgell yn cydweithio â 12 sefydliad Ewropeaidd er mwyn olrhain datblygiad llythrennedd yn Ewrop. Yn y gyfres flog wythnosol -‘Datgelu’r Gwrthrychau‘, bydd rhai o gyfraniadau’r Llyfrgell yn cael eu datguddio fesul thema.

Yr wythnos hon, llyfrau teithio sy’n mynnu ein sylw. Dyma ddetholiad o eitemau fydd yn cael eu digido a’u cyfrannu yn sgil y prosiect.

 

Thomas Pennant – A Tour in Wales (1778)

Lluniwyd wyth cyfrol gynhwysfawr ac unigryw o ‘A Tour in Wales’ ar gyfer llyfrgell bersonol Thomas Pennant yn Downing, Sir y Fflint ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Serch hynny, fe luniwyd dwy gyfrol ar gyfer gwerthiant cyhoeddus; argraffwyd un ym 1778, a’r naill ym 1781. Maent yn crynhoi siwrnai Thomas Pennant ar draws Cymru rhwng 1773 a 1776. Ceir darluniau gan artistiaid adnabyddus y cyfnod yn y cyfrolau, gan gynnwys gwaith Moses Griffiths ac Ingleby. Caiff Thomas Pennant ei gydnabod heddiw fel un o brif awduron llyfrau teithio Cymreig y ddeunawfed ganrif.

W. E. Jones (Cawrdaf) – Y bardd, neu, y meudwy Cymreig: yn cynwys teithiau difyr ac addysgiadol y bardd gyda rhagluniaeth (1830)

Argraffydd, awdur a bardd hysbys oedd W. E. Jones. Cyflwyna Jones, yn ei gyfrol ryddieithol ramantus ‘Y bardd, neu, y meudwy Cymreig’, lu o ddisgrifiadau dychmygol o deithiau rhyngwladol. Disgrifia’r awdur ei siwrnai ynghyd â lleoliadau penodol. Cydnabuwyd y gwaith yn wreiddiol fel y nofel Gymreig gyntaf, serch hynny erbyn heddiw cytunir nad yw ‘Y bardd, neu, y meudwy Cymreig’ yn meddu ar briodweddau’r nofel.

George Borrow – Wild Wales: its people, language and scenery (1862)

Ganed George Borrow yn Norfolk ym 1803. Milwr oedd ei dad, ac o ganlyniad bu’n rhaid i’w deulu symud ar hyd a lled Prydain. Addysgwyd Borrow yng Nghaeredin a Norwich. Hyfforddwyd ef fel cyfreithiwr, ond yn fuan wedi hynny, trodd at lenyddiaeth greadigol, yn benodol nofelau a llyfrau teithio. Wrth ysgrifennu, manteisiodd ar ei brofiadau personol, yn enwedig ei deithiau niferus ar draws Prydain ac Ewrop. Yn ei gyfrol ‘Wild Wales’ disgrifia Borrow ei gyfnod yn Llangollen yn ystod haf 1854. Crwydrodd ogledd Cymru ar droed, ynghyd â rhannau o’r de: disgrifia’r rhain hefyd yn ‘Wild Wales’. Roedd Borrow yn ieithydd nodedig; medrodd y Gymraeg a dangosodd ddiddordeb penodol yn nharddiad enwau lleoedd Cymru.

Eisiau darllen mwy o gofnodion o’r gyfres hon? Gweler isod:

 

Elen Hâf Jones – Swyddog Prosiectau Mynediad Digidol

Crëwyd y cofnod yma fel rhan o brosiect ‘The Rise of Literacy’, Europeana

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Tagiau: ,

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog