Blog

Cynnwys Glyn Cywarch

Casgliadau - Postiwyd 04-03-2019

Yn Mawrth 2017, gwerthwyd cynnwys Glyn Cywarch, Talsarnau, yn nh? ocsiwn Bonhams yn Llundain. Roedd gwerth pedwar canrif o greiriau materol wedi’u gwasgaru ymhlith y cynigyddion uchaf o fewn oriau. Roedd Glyn Cywarch yn d? hen iawn, a’i hadeiladwyd yn 1616, a ddisgynnodd drwy briodas o deulu’r Wynn i’r Owens o Frogyntyn ac yna i deulu Ormbsy-Gore, barwniaid Harlech.

Mae’r gwaith catalogio diweddar ar gasgliad cyfreithwyr Longueville wedi amlygu rhestr eiddo a phrisiad o gynnwys Glyn, dyddiedig Awst 1876, eiddo’r diweddar John Ralph Ormsby-Gore, Barwn cyntaf Harlech. Mae’r rhestr eiddo yn 124 tudalen o hyd ac yn eithriadol o fanwl. Caiff y dodrefn t? i gyd ei restri, ynghyd â’r carpedi, gorchuddion ffenest, gwydr, tsieni, eitemau wedi’u platio, llieiniau, blancedi, cwrlidau, gwinoedd, gwirodydd, taclau garddio, planhigion, offer cadw ffesantod ac eitemau amrywiol arall. Mae’r rhestr yn rhoi cip olwg o bob ystafell fel y byddent wedi bod yn 1876.

Gellid paru rhai o’r eitemau gyda’r rhai hynny cafodd eu gwerthu yn yr ocsiwn yn Bonhams yn 2017. Mae’n debygol mai’r ‘oval top old oak table with fall down leaves on a strong frame and spiral supports’ yn yr ystafell groeso yng Nglyn yw Eitem 3 ar wefan yr ocsiwn. O bosib Eitem 89 yw’r ‘inlaid bureau filled with drawers and divisions, sloping fall down front, lined with green baize’. Ai un o’r tair potel persawr amrywiol yw Eitem 492?

Efallai nad oedd yr addurn yng Nglyn at chwaeth William Richard Ormsby-Gore, ail Farwn Harlech. Pan ddisgynnodd i’r teitl, dechreuodd raglen lawn o ailwampio. Mae llyfr cyfrifon o gasgliad cofnodion stad Brogyntyn yn rhestri’r holl eitemau newydd prynodd o’r dilledydd a’r groser, Richard Jones, New Shop, Dolgellau, 1877-1878. Prynwyd llieiniau bwrdd, gorchuddion t? bach, tywelion, dillad gwely, mwslin, chintz, leinin pinc sgleiniog, brithwe, carped, tapestri rhuddgoch, clorian menyn a set o haearnau tân.

Yw’r eitemau yma dal yn bodoli yn nh? hynafol Glyn? Neu cafwyd hwy, hefyd, eu gwerthu er mwyn addurno t? arall, ymhell o Gymru?

Cyfeiriadau:
Casgliad Longueville, cyfrol. 389
Papurau Stâd a Theuluol Brogyntyn, EH3/3

Hilary Peters,
Archifydd Cynorthwyol

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog