Blog

Cydnabyddiaeth UNESCO i un o drysorau’r Llyfrgell

Casgliadau - Postiwyd 24-06-2016

Yny Senedd nos Fawrth arysgrifiwyd wyth darn newydd o dreftadaeth ddogfennol ar Gofrestr DU Cof y Byd UNESCO.  Un eitem o Gymru yn unig oedd ymysg yr eitemau hyn, sef yr Arolwg o Faenorau Crucywel a Thret?r, a luniwyd gan Robert Johnson yn 1587 ac sydd bellach yng ngofal Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

 

Mae’r arolwg hwn yn rhan o Gasgliad Badminton yng Nghasgliad Mapiau’r Llyfrgell.  Fel arolygon stad eraill o’r cyfnod mae’n cynnwys disgrifiad testunol o’r stad, ei faint, ei eiddo a’i thenantiaid; ond yn wahanol i arolygon eraill mae’r arolwg hwn hefyd yn cynnwys set o fapiau a luniwyd fel rhan o’r arolwg.  Hwn yw’r esiampl cynharaf o atlas stad fawr a ddyluniwyd fel cyfrol cydlynol o fapiau stad addurnol.

map00218

map00180

map00173

 

Mae’r arolwg yn cynnwys y set cynharaf o fapiau stad ar gyfer Cymru sydd mewn bodolaeth ac mae’n gofnod unigryw o’r ardal mewn cyfnod arbennig; ei arwyddocad arbennig yw mai hwn yw’r esiampl cynharaf o’i fath sydd mewn bodolaeth ac felly’n rhagflaenydd i’r holl arolygon hwyrach sy’n cynnwys mapiau, wnaeth ddim ymddangos tan dwy ganrif yn ddiweddarach ar y cyfan.

 

Yn y seremoni, siaradodd y Llyfrgellydd Linda Tomos am y Llyfrgell ac roedd yn fraint i mi roi cyflwyniad am yr arolwg i’r gynulleidfa, oedd yn cynnwys Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a aeth ymlaen wedyn i gyflwyno’r gwobrau i bob sefydliad, gan gynnwys y Llyfrgell, a dderbyniwd gan ein llywydd, Rhodri Glyn Thomas.

IMG_20160621_173733

Os ydych am weld y gyfrol, mae’n cael ei harddangos yng ngwagle arddangos Peniarth yn ystod y dyddiau nesaf ac mae fersiwn ddigidol i’w weld ar wefan y Llyfrgell.

 

 

 

Huw Thomas

Curadur mapiau

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog