Blog

Cychwyn prosiect ymchwil sy’n astudio gwerth ac effaith rhannu casgliadau digidol yn agored!

Casgliadau - Postiwyd 06-07-2014

geoff_charles_billy_meredith

 Pa effaith a geir o rannu casgliadau digidol yn agored? Pa werth y mae mynediad agored yn ei gynhychu i’r defnddiwr, i’r gymdeithas a’r economi ac i’r sefydliad sy’n rhannu ei gasgliadau? Sut ellir mesur gwerth ac effaith casgliadau digidol agored? 

Dyma rai o’r cwestiynau y byddwn yn ceisio eu hateb mewn prosiect ymchwil a elwir yn #ArAgor sy’n cael ei lawnsio dan raglen ymchwil y Llyfrgell Genedlaethol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn canfod atebion i’r cwestiynau hyn, ac os oes gennych unrhyw brofiadau, wybodaeth neu dystiolaeth a allai gyfrannu i’r prosiect hwn, ymunwch â ni os gwelwch yn dda trwy gynnwys #ArAgor yn eich trydar a chofnodion ar y testun hwn neu gysylltu â ni trwy hawliau@llgc.org.uk.

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog