Blog

Croeso i flog Llyfrgell Genedlaethol Cymru!

Heb ei gategoreiddio - Postiwyd 28-05-2010

Dewch gyda ni ar daith trwy holl waith y Llyfrgell. O ddigwyddiadau’r Llyfrgell yn rhai o wyliau mwyaf Cymru i olwg tu cefn i’r llenni ar rai o brosiectau mwyaf cyffrous y Llyfrgell. Heb anghofio wrth gwrs am olwg ar rai o drysorau’r Llyfrgell gyda’r bobl sydd yn eu hadnabod orau. Bydd y blog yma’n amlygu rôl a gwaith y Llyfrgell mewn ffordd newydd a chyffrous.

Cofiwch adael sylw ar y cofnodion, byddem ni’n falch iawn o glywed gennych. Mae croeso i chi hefyd gysylltu â ni os oes gennych syniadau am gofnodion yr hoffech chi weld, danfonwch sylw isod.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau!

Google Analytics

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC) yn defnyddio Google Analytics ar y blog hwn er mwyn casglu gwybodaeth ystadegol i greu adroddiadau ar sut mae defnyddwyr yn defnyddio’r blog. Bydd yr adroddiadau hyn yn eu tro yn cael eu defnyddio er mwyn llywio datblygiadau newydd. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chasglu drwy ‘cookies’, sef ffeiliau testunol sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur er mwyn casglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol sy’n anhysbys (gan gynnwys cyfeiriad IP) – sydd wedyn yn cael ei danfon at Google. Ceir mwy o wybodaeth am y ‘cookies’ a ddefnyddir gan Google Analytics ar wefan Google.

Ni fydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir er mwyn ceisio adnabod ei defnyddwyr arlein, nac yn caniatau i drydydd person wneud hynny. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gyda unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Ni fydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, na Google yn creu cyswllt, nac yn ceisio creu cyswllt rhwng cyfeiriad IP a gwybodaeth adnabod unigolyn.

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog