Blog

Cofio dros heddwch

Casgliadau / Digido / Newyddion a Digwyddiadau - Postiwyd 13-11-2015

Dydd Mercher, ar ddiwrnod Cadoediad 2015, teithiais lawr yr M4 gyda fy nghydweithiwr, Paul McCann, i Gaerdydd. Cyrhaeddom y Senedd cyn 11:00yb a chawsom gyfle i weld arddangosfa ddirdynnol a grymus Cofio Dros Heddwch, cyn i ni ddringo’r grisiau i’r balconi i goffáu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a chofio’r unigolion dewr a gollodd eu bywydau.

 

Cymru dros heddwch 1

 

Wedi’r ddwy funud o dawelwch, cawsom ein cofleidio gan aelodau tîm Cymru Dros Heddwch, sef Craig Owen, Jane Harries, Noam Devey, Ffion Fielding, Hanna Huws a Fi Gilligan – project gan Ganolfan Materion Rhygwladol Cymru. Y tîm yma fu’n bennaf gyfrifol am greu’r arddangosfa a bu Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n gweithio’n agos â hwy er mwyn creu prif ffocws y digwyddiad.

 

Roedd Canolfan Materion Rhygwladol Cymru am ddigido Llyfr y Cofio Cymreig 1914-1918, fel rhan o’i gweithgareddau i gofnodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Cedwir y llyfr yn y deml heddwch yng Nghaerdydd, ond trwy ei ddigido a’i arddangos ar y we, bydd gan bawb ar draws y byd fynediad at y wybodaeth. Er i’r llyfr ei hun gael ei arddangos, canolbwynt yr arddangosfa oedd y rhyngwyneb – epil sgiliau metadata, digido, datblygu, codio a dylunio arbennig aelodau staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Roedd modd gweld y llyfr yn ei gyfanrwydd a’i ddarllen fel llyfr ar y we drwy syllwr mawr clir yn llanw’r sgrin.

 

Dyma Craig Owen, pennaeth project Cymru Dros Heddwch, wrthi’n rhoi cyflwyniad ar drawsgrifio i aelodau’r cynulliad a’r cyhoedd

Dyma Craig Owen, pennaeth project Cymru Dros Heddwch, wrthi’n rhoi cyflwyniad ar drawsgrifio i aelodau’r cynulliad a’r cyhoedd

 

Rhyngwyneb Llyfr Y Cofio. Wrth i wirfoddolwyr drawsgrifio’r wybodaeth sydd ar y sgrin, mae modd gwneud y data yn y llyfr yn gwbl chwiliadwy

Rhyngwyneb Llyfr Y Cofio. Wrth i wirfoddolwyr drawsgrifio’r wybodaeth sydd ar y sgrin, mae modd gwneud y data yn y llyfr yn gwbl chwiliadwy

 

Yn wir, roedd yn ddiwrnod arbennig iawn, gyda Aelodau’r Cynulliad yn ogystal a nifer go lew o’r cyhoedd yn derbyn cyflwyniadau gr?p a sesiynnau un-wrth-un. Daeth sawl AC megus Rhun ap Iorwerth, David Melding, Dâm Rosemary Butler, i enwi ambell un, draw yn eu tro i wrando ar Craig Owen a’i dîm yn esbonio sut oedd trawsgrifio’r wybodaeth yn y llyfr.

 

Craig Owen a Ffion Fielding o dîm Cymru Dros Heddwch a Paul McCann a Guto Morgan o’r Llyfrgell Genedlaethol

Craig Owen a Ffion Fielding o dîm Cymru Dros Heddwch a Paul McCann a Guto Morgan o’r Llyfrgell Genedlaethol

 

Cymru dros heddwch 5

Dorothy Trace a Richard Davidson yn llwyddo i chwilio perthynas yn Y Llyfr trwy ddefnyddio’r rhyngwyneb

 

Bydd y rhyngwyneb yn declun arbennig ar gyfer pob math o waith ymchwil, megus hanes teulu, doethuriaethau, prosiectau ysgol a chymunedol ayyb, ond yn bennaf oll, mae’n ein hatgoffa am y nifer arswydus o ddynion ifainc a fu farw’n ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a’r ffaith na fyddwn fyth yn eu hanghofio. Rhaid i ni gofio dros heddwch.

 

Am fwy o hanes Llyfr Y Cofio, ewch i: http://www.llgc.org.uk/blog/?p=8523&lang=cy

 

 

Guto Morgan

Mynediad Digidol

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog