Blog - ITV Cymru / Wales

Pobi, Adfer, Achub!

Digido / ITV Cymru / Wales / Sgrin a Sain - Postiwyd 14-02-2019

Mae archif HTV Cymru yn gofnod arwyddcaol o ddiwylliant poblogaidd, gwleidyddiaeth a hanes Cymru ar ffilm a fideo, a mae hi’n ffurfio rhan fawr o gasgliad yr Archif Sgrin a Sain. Bydd archif o’r fath faint ac oedran yn cynnwys amrywiaeth o sialensau cadwraethol, yn enwedig wrth adfer deunydd. Y broblem fwyaf cyffredin o lawer gyda hen dâp yw hydrolysis, neu ‘Sticky-shed syndrome’ (SSS). Mae SSS yn digwydd pan fod rhwymiad polyester y tâp yn dirywio oherwydd ei fod wedi amsugno lleithder.

Mae s?n gwichian wrth i’r tâp chwarae a baw mân yn casglu ar y pennau troi tâp yn y peiriant yn arwyddion diamau o SSS. Wrth ei chwarae bydd y llun ar dâp gyda SSS yn dioddef o’r hyn a elwir yn ‘crabbing’ – y llun yn symud yn ôl ac ymlaen o’r naill ochr i’r llall,, a gall parhau i chwarae’r tâp heb ei drin achosi difrod pellach.

Sut felly ydym ni’n adfer pennod goll o ‘Gwesty Gwirion’? Efallai bydd yr ateb yn eich synnu! Y dull arferol yw i bobi’r tâp ar dymheredd isel, megis 130°F i 140 °F (54 i 60 °C), am gyfnodau cymharol hir. A bod yn hollol gywir, nid ‘pobi’ tapiau fyddwn ni, ond defnyddio dadhydradydd bwyd masnachol sy’n tynnu’r holl leithder o’r tâp. Mae hyd yr amser pobi’n dibynnu ar ba mor ddrwg yw’r SSS – rydym wedi canfod bod hyd at wythnos yn ddigon. Rydym wedi cael llwyddiant gyda’r mwyafrif o dapiau i ni eu rhoi drwy’r broses gan achub sawl perl rhag bron cael eu colli. Gallwch weld rhai ohonynt ar sianel YouTube ITV Cymru neu eu gweld yn y Llyfrgell.

Martin Edwards

Tell Laura I Love Her, ‘Here Today’, 1960

ITV Cymru / Wales - Postiwyd 01-02-2017

Hen bryder bellach yw fod geiriau caneuon pop yn cael dylanwad drwg ar ein hieuenctid. Yn 1960 roedd y Cyngor Diogelwch ar y Ffyrdd yn pryderu fod y gan ‘Tell Laura I love her’ yn annog gyrru anghyfrifol. Dyma glywed ymateb yr ‘ieuenctid’ i’r honiad.

Laura

Mae Archif ITV Cymru / Wales wedi ei leoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ydi merched yn hoffi gwisgo sgertiau byr?, 1960.

ITV Cymru / Wales - Postiwyd 17-01-2017

Yn y clip beiddgar o ‘In The News’  hwn dani’n darganfod be mae merched, a dynion!, yn meddwl am y fasswin newydd am sgertiau byr.

 

Short Skirt

 

Mae’r hawlfraint i’r archif yn berchen i ITV Cymru/Wales. Cedwir pob hawl.

Am fwy o wybodaeth ar sut i weld catalog yr archif cysyllter a www.archif.com.

Tommy Cooper, 1981

ITV Cymru / Wales - Postiwyd 30-08-2016

Mae nifer yn credu taw Tommy Cooper, o Gaerffili, oedd un o’r comediwyr
mwyaf dylanwadol erioed. Er gwaethaf ei berfformiadau anhygoel roedd yn
berson preifat, ac felly mae cyfweliadau hefo Tommy yn brin iawn. Rydym
wrth ein boddau o fod wedi ddarganfod y clip gwych yma o’r dyn ei hun o
1981, mwynhewch!

Tommy cooper media

Mae Archif ITV Cymru / Wales wedi ei leoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Twitter: http://www.twitter.com/agssc
Facebook – ‘Archif Sgrin a Sain Cymru’

 

Sunrise and Shipwreck, Gwyl Abertawe, 1987

ITV Cymru / Wales - Postiwyd 27-05-2016

Perfformiad angerddol gan Yr Hennessys, yn ystod Gwyl Abertawe yn 1987, yn perfformio can Harri Webb ‘The Steelworks song’. Mae’r gan yn son am geisio achub gwaith dur Port Talbot a deg ar ugain o flynyddoedd wedyn mae’r neges yr un mor berthnasol ac erioed.

 

Hennessy blog

Mae Archif ITV Cymru / Wales wedi ei leoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

http://www.twitter.com/agssc
Facebook – ‘Archif Sgrin a Sain Cymru’

Ymsgafnu – 10.6.1968

ITV Cymru / Wales - Postiwyd 08-04-2016

Ymsgafnu – 10.6.1968
Clip a ffilmwyd yn Mwlchgwyn ger Caerfyrddin sy’n dangos criw o fechgyn unarddeg, yn cynnwys y cyafrwyddwr teledu Ronw Protheroe, yn cymryd rhan mewn defod ymsgafnu, arfer poblogaidd iawn yn ysgolion Gorllewin Cymru yn 1968 mae’n debyg!
Levitation

Mae Archif ITV Cymru / Wales wedi ei leoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

 

Cymraeg: http://www.twitter.com/agssc
Facebook – ‘Archif Sgrin a Sain Cymru’

 

K-nockers. 1971

ITV Cymru / Wales - Postiwyd 10-03-2016

K-nockers. 1971

Clip arall o gasgliad HTV West a’r tro yma dyma gip ar y tegan anhygoel hwnnw y K-nocker, neu Clacars fel oedd pobol yn eu galw yng Nghymru. Roedd yn degan hynod o boblogaidd ond hynod o beryglus ac ar ol nifer o adroddiadau o blant yn cael niwed wrth chwarae a’r Clacars fe gafodd y K-nockers eu gwahardd. Cyn belled ac y gwyddom mae’r tegan wedi ei wahardd yn swyddogol hyd heddiw!
Knackers
Mae Archif ITV Cymru / Wales wedi ei leoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Cymraeg: http://www.twitter.com/agssc
Facebook – ‘Archif Sgrin a Sain Cymru’

 

Peiriant gwneud crempog

ITV Cymru / Wales - Postiwyd 09-02-2016

Dani’n cymyd diwrnod crempog o ddifrif yng Nghymru. Dyna pam fod gan nifer fawr ohonnom y ‘crempo matic‘ yn llechu yng nghefn y cwpwrdd llestri. ( Dewisol yw’r Wisg Gymreig wrth baratoi y crempogau wrth gwrs)
pancake image
Mae Archif ITV Cymru / Wales wedi ei leoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
http://www.twitter.com/agssc
Facebook – ‘Archif Sgrin a Sain Cymru’

 

Ymweliad a Phort Talbot

ITV Cymru / Wales - Postiwyd 26-01-2016

Ymweliad a Phort Talbot pan oedd yn dref ddur lewyrchus

 

Port Talbot

Mae Archif ITV Cymru / Wales wedi ei leoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cymraeg: http://www.twitter.com/agssc
English: http://www.twitter.com/nssaw
Facebook – ‘Archif Sgrin a Sain Cymru’

 

 

 

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog