Blog

Casgliad y Canon D.S. Yerburgh

Casgliadau - Postiwyd 28-01-2013

Rhoddwyd casgliad y Canon David S. Yerburgh i’r Llyfrgell Genedlaethol ‘nôl yn 2010.  Casgliad yw’r rhain o brintiau lliw a du a gwyn sy’n dyddio gan fwyaf o’r 19eg ganrif a diwedd y 18fed ganrif ac sy’n darlunio rhaeadrau ledled Cymru, o ddisgynfa fawreddog Abergwyngregyn yn y Gogledd i Ferw Rhondda yn y De. Cyfres o raeadrau – braidd yn undonog (os maddeuwch y mwyseirio) meddech chi. Wel, nac ydyn, oherwydd nad y rhaeadr yn unig sydd wedi’i bortreadu mewn nifer o’r darluniau (nac ychwaith sydd bob tro’n ganolbwynt i’r darlun) ond delwedd gyfan o dirlun yr ardal o’i chwmpas, efallai’n cynnwys pobl – bugail gyda’i gi a’i braidd, cerddwyr hamddenol – neu adeiladau e.e. melin (y ffynhonnell dd?r cyfagos yn hanfodol i’w gynhaliaeth), ffermdy neu hyd yn oed, mewn un enghraifft, lety gwledig sy’n adnabyddus heddiw fel yr Hafod Arms Hotel. Bu’r arlunydd a’r engrafwr – weithiau yr un yw’r ddau – wrthi’n cyd-weithio i greu campwaith o fanylder cywrain, mor fanwl yn wir fel bod angen syllu am rai munudau cyn sylwi ar y bachgen yn pysgota ar lan yr afon, y ci’n rhedeg drwy’r goedlan ar y lan, yr wyneb sy’n ymddangos yn ffenest uchaf y tyddyn tu hwnt i’r bompren.

Pan ewch nesaf i ymweld ag Abergwyngregyn, am dro i Raeadr Dolgoch, neu i edmygu gwynder ewynnog Sg?d Gwladys, pan gyfeiriwch wyneb eich ffôn symudol i gofnodi’r olygfa mewn chwinciad yn y fan a’r lle, cofiwch y bu eraill yno o’ch blaen gydag offer dipyn mwy anhylaw. Mae canlyniad eu llafur yma trwy garedigrwydd un g?r.

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog