Blog

#CaruCelf – Caryl Lewis

#CaruCelf / Casgliadau / Collections / Newyddion a Digwyddiadau - Postiwyd 07-03-2018

Yr awdures Caryl Lewis sydd yn cymryd rhan yn ein ymgyrch #CaruCelf

Tre’r Ceiri gan Kyffin Williams.
Dyma ddarlun cynnar gan Kyffin, darn a brynwyd gan y llyfrgell yn niwedd y pedwardegau. Gwelir yn y darlun artist yn chwilio ei lais, ond mae’r lliwiau a’r awyrgylch a fynegir yn dangos egin arddull sy’n aeddfedu trwy gydol ei yrfa. Dewisiais y darn yma am ei fod yn symbol o bwysigrwydd y berthynas rhwng sefydliadau fel y Llyfrgell Genedlaethol ag artistiaid. Prynwyd y darlun yn gynnar iawn yng ngyrfa Kyffin ac oherwydd gweledigaeth y llyfrgellydd ar y pryd, fe feithrinwyd berthynas glos gyda’r artist a barodd trwy gydol ei oes. Ffrwyth y berthynas honno a welir yn yr arddangosfa sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol ar hyn o bryd.

Dwy Gloncen gan Aneurin Jones
Dyma ddarlun sy’n gwneud imi chwerthin. Mae osgo y ddwy gymeriad yn fy atgoffa o fy mhlentyndod. Y menywod cryfion oedd ym mhob cwr o gefn gwlad. Mae’r darlun yn dal dwli ac ysgafnder, ond mae ol gwaith ar eu crwyn ac ar eu dwylo, ac athylith Aneurin Jones yw medru dal y llon a’r lleddf.

A Vase of Flowers gan Gwen John
Dyma artist sydd wedi ennill ei phlwyf er gwaethaf cysgod ei brawd Augustus John. Menyw oedd yn herio confensiwn ymhob agwedd o’i bywyd. Beth dwi’n hoffi am waith Gwen John yw bod ei darluniau yn llonydd ac yn felancoli, ond roedd hithau, fel person fel corwynt. Dwi’n hoff iawn o’r ffaith fod artist yn medru creu gwaith sy’n wahanol iawn iddyn nhw eu hunain.

Moelni Maith gan Lisa Eurgain Taylor
Dyma ddarlun gan artist ifanc o Ogledd Cymru. Mae Lisa yn creu awyrgylch yn y darlun hwn- rhyw awyrgylch freuddwydiol braf. Mae’r lliwiau yn electrig bron a rhyw naws o heddwch yn treiddio’r darlun. Mae hi’n defnyddio paent olew, rhywbeth inni’n gysylltu efo arddull trwm iawn, yn ysgafn ysgafn. Artist y byddai’n ei dilyn yn y dyfodol.

Mwy o gofnodion #CaruCelf

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog