Blog

“Ble ydych chi am fynd heddiw: y Barriff Mawr, yr Orsaf Ofod Rhyngwladol, neu beth am Lyfrgell Genedlaethol Cymru?”

Collections - Postiwyd 22-06-2020

Mae adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi bod ar gau ers wythnosau bellach, ond a wyddoch chi fod modd ymweld yn rhithiol ag un o brif sefydliadau Cymru ar eich ffôn symudol neu dabled?

Yn 2017 gwahoddwyd y Llyfrgell Genedlaethol i gydweithio gyda chwmni Google i greu taith ar gyfer ap Google Expeditions. Dyma adnodd sy’n addysgu plant am lefydd arwyddocaol ar draws y byd trwy ddarparu ymweliadau rhithiol. Roedd y prosiect yma’n garreg filltir bwysig i’r cwmni, gan mai dyma oedd y tro cyntaf i Google Expeditions greu taith Gymraeg.

Bu cynrychiolwyr Google Arts and Culture yn cynnal trafodaethau gydag uned Mynediad DigidoI a Gwasanaeth Addysg y Llyfrgell er mwyn cadarnhau cynnwys ymweliad rhithiol â Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Cytunwyd y dylai’r daith gyflwyno deunyddiau sy’n cynrychioli casgliadau helaeth y Llyfrgell, ac sy’n cynnig blas o hanes a diwylliant Cymru, yn ogystal â dangos gofodau amrywiol y tu mewn i’r adeilad.

Er mwyn i ddefnyddwyr werthfawrogi effaith yr ymweliad rhithiol yn llawn mae angen iddynt wisgo penwisg VR, ond mae modd mwynhau’r profiad ar dabled neu ffôn symudol heb y benwisg hefyd.
Mae’n bosib edrych o amgylch gofodau yn y Llyfrgell – mae pob golygfa yn 360º – a thrwy glicio ar POI (Points of Interest), gall y defnyddiwr ddysgu mwy am y sefydliad, yr adeilad neu eitemau o’r casgliadau.

Mae pob taith yn cynnwys testun sy’n llawn ffeithiau am y lle dan sylw, ac y mae’n herio’r gwyliwr â chwestiynau perthnasol Er mwyn gwneud yn siwr fod yr adnodd yn addas i ddisgyblion gwahanol oedrannau, rhaid oedd gwahaniaethu gyda chwestiynau haws i blant iau a rhai anos i blant hŷn. Mae gan athro fynediad at yr atebion, heb i’r disgyblion fedru eu gweld.

Daethpwyd ag offer draw o’r Unol Daleithiau i gynhyrchu delweddau o ofodau’r Llyfrgell, ac er mai dim ond am brynhawn y bu’r cwmni yn ffilmio, cymrodd y gwaith o bwytho’r golygfeydd digidol at ei gilydd yng Nghaliffornia, ynghyd â pharatoi’r testun a’r cwestiynau yn y Llyfrgell, ddyddiau lawer.

Mae’r adnodd yn galluogi plant ym mhen draw’r byd i weld Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ond mae’r Gwasanaeth Addysg wedi defnyddio’r adnodd hefyd i gyflwyno’r Llyfrgell a’i chasgliadau i ddisgyblion yng Nghymru, fel y gwelir yma mewn gweithdy yn Ysgol Gymunedol Trimsaran.

I ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar Google Expeditions, bydd angen i chi lwytho ap Google Expeditions am ddim o Google Play neu App Store. Wedi i chi lwytho’r ap ar eich dyfais mae modd chwilio am deithiau gan ddefnyddio’r syllwr o fewn yr ap. Chwiliwch am Llyfrgell Genedlaethol Cymru am y daith yn Gymraeg neu The National Library of Wales am y daith yn Saesneg, a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog