Blog

Aurora Borealis, 1774

Heb ei gategoreiddio - Postiwyd 01-03-2023

Er mor anaml y mae Goleuni’r Gogledd i’w weld yng Nghymru, yn enwedig ar ei mwyaf trawiadol, fe’i gwelwyd gan sawl un yma ar hyd y canrifoedd.

Dyma ddisgrifiad William Williams Pantycelyn ohoni yn ei lyfryn Aurora Borealis, 1774. Cofiwch, ffôn mudol digon cyntefig oedd gan yr Hen Bant.

Doedd dim Photoshop arni er mwyn procio ei ddychymyg – mae’n amlwg nad oedd ei angen.


Robert Lacey

Pennaeth Isadran Datblygu Cynnwys Cyhoeddedig

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog