Blog

Archif We Y Deyrnas Gyfunol: Pennod Newydd

Collections / Newyddion a Digwyddiadau - Postiwyd 12-02-2018

Cafodd safle beta Archif We y Deyrnas Gyfunol ei lansio o’r diwedd ar ddiwedd 2017 a gellir ei weld yma. Megis dechrau yw hyn ar broses a fydd yn cynnwys nifer o ddatblygiadau cyffrous i’r safle yn ystod 2018, a fydd yn y diwedd yn disodli’r safle archif we bresennol.

Er mwyn gwella ar eich profiad o ddefnyddio’r wefan yn y dyfodol , mae’r Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol yn gofyn am eich cymorth gwerthfawr! Boed eich ymateb yn ffafriol neu ddim, hoffem gael eich adborth ac felly pam na threuliwch chi ddwy funud yn llanw’r arolwg hwn.

Beth yw Archif We y DG? Mae’r Archif yn cynnwys Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol y DG i gyd a’i nod yw casglu holl gynnyrch parth gwe y DG yn flynyddol. O leiaf unwaith y flwyddyn ceir ‘cywain’ awtomatig er mwyn cipio cynifer o wefannau  y DG ag y gellir eu hadnabod  a’u cadw a’u diogeli a rhoi mynediad i’r deunydd i ymchwilwyr heddiw ac yfory.

Mae hon yn bennod newydd gyffroes o ran archifo’r we i Lyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol y DG. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi bod yn archifo gwefannau ers 2004 ac wedi casglu thai miloedd ohonynt. O 2004 ymlaen bu rhaid gofyn caniatâd i archifo gan berchennog y wefan. Proses hir a rhwystredig braidd, yn enwedig gan fod cynifer o bobl ddim yn ymateb.

Yna newidiodd popeth. O dan delerau Rheoliadau Adnau Cyfreithiol Dibrint 2013 caniatawyd i Archif We y DG archifo oll barth gwe y DG. Mae’r casgliad anferth hwn ar gael i’w weld yn stafelloedd darllen y Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol.  Serch hynny y nod yw darparu ‘mynediad agored’ i gymaint o’r deunydd hwn ag sydd yn bosibl, felly peidiwch â synnu os ydych fel perchennog gwefan yn derbyn e-bost gennym yn  gofyn caniatâd i ddangos copi archif o’ch gwefan y tu allan i stafelloedd darllen y Llyfrgell.

Ar ben hynny, mae llawer o bwyslais wedi cael ei roi ar gasglu gwefannau sydd yn ymwneud â digwyddiad neu thema arbennig a’u rhoi mewn Casgliad Arbennig. Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi treulio amser sylweddol yn casglu safleoedd yn ymwneud ag ‘Etholiad Cyffredinol 2017’ ac ‘Effaith Brexit yng Nghymru’.  Yn 2018 bydd Casgliad Arbennig ar y Gymraeg  – bydd blog ar hynny i ddilyn cyn bo hir.

Beth nesaf i Archif We y DG? Mae nifer enfawr o safleoedd i’w hychwanegu i Archif We y DG dros y 6 mis nesaf a gellir darllen am hyn ym mlog diweddaraf yr Archif ‘What can you find in the (Beta) UK Web Archive?’ Bydd diweddariadau pellach ar gael ar ei ffrwd Twitter ac wrth gwrs bydd nifer o bostiadau newydd yn ymddangos dros y misoedd nesaf ar y blog hwn ac ar flog yr Archif.

 

Aled Betts

Llyfrgellydd Derbyn

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog