Blog

Gwenyn yn yr archifau

Heb ei gategoreiddio - Postiwyd 09-07-2018

Oeddech chi’n gwybod bod gennyn ni casgliad mawr o bapurau yn gysylltiedig â’r byd  gwenyn yn cael ei gadw yma yn y Llyfrgell?

Ffurfiwyd yr ‘International Bee Research Association’ yn 1949, yn wreiddiol fel y ‘Bee Research Assocation’, ac mae ei archif yn ymgorffori casgliad cynharach yr ‘Apis Club’ (yn weithredol 1919-1951). Gaeth y ‘Bee Research Association’ ei sefydlu yn Hull gan y gwyddonydd gwenyn Dr Eva Crane, cyn symud yn y pen draw i Ffordd y Gogledd, Gaerdydd. Amcanion y gymdeithas, sydd dal yn weithredol, oedd hysbysu werth gwenyn gan ddarparu gwybodaeth ar wyddoniaeth gwenyn, ac mae’n awr un o’r prif awdurdodau ar wenyn a chadw gwenyn yn y byd.

Mae’r archif ‘IBRA’ yn eang, yn cynnwys dogfennau yn cwmpasu’r cyfnod c.1876-2004 ac yn cynnwys hefyd y rhai sy’n ymwneud â chyhoeddi’r cylchgrawn chwarterol Bee World. Roedd llawer o’r cofnodion cynharach yn perthyn i’r ‘Apis Club’ a’r ‘British Beekeepers Association’, ac yn cynnwys gohebiaeth, adroddiadau, cofnodion cyfarfod, a phapurau cynhadledd. O ddiddordeb arbennig yw’r casgliad mawr ‘IBRA’ o bapurau ymchwil sy’n dyddio o 1880-1988, yn siartio’r datblygiad a’r blaenoriaethau newidiol o ymchwil gwenyn dros ganrif.

Mae hefyd gan y casgliad rhai eitemau mwy unigryw, un nodedig yw copi o lythyr i sylfaenydd ‘IBRA’ Dr Crane oddi wrth y dringwr a’r gwenynwr brwdfrydig Sir Edmund Hillary. Mae Hillary yn nodi yn ystod ei thaith lwyddiannus i ddringo Everest yn 1953, roedd y tîm yn falch iawn i ddarganfod sawl pot o fêl wedi ei adael ar y mynydd gan daith flaenorol, gan fod yn anffodus nid oedd mêl ar y rhestr swyddogol o gyflenwadau’r daith.

Gallir chwilio ac archebu’r  archif ’IBRA’ trwy gatalog y Llyfrgell.

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog