Blog

Archif Ddarlledu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Collections - Postiwyd 22-09-2017

Yn ddiweddar mae’r Llyfrgell wedi cychwyn ar brosiect newydd, cyffrous, i ddatblygu a sefydlu Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru. Rydym yn cydweithio â’r BBC i dderbyn eu holl recordiadau gwreiddiol ynghyd â chopïau wedi’u digido, fydd yn ychwanegiad hynod werthfawr i gyd-fynd â chasgliad ITV, sydd eisoes yn y Llyfrgell.

Mae’r prosiect yn un uchelgeisiol ac mae’r Llyfrgell yn awyddus i greu adnodd gwerthfawr fydd ar gael i gynulleidfa mor eang â phosib.  Mae’n fwriad gennym i ddarparu mynediad cyhoeddus i’r casgliad yn y Llyfrgell a hefyd mewn lleoliadau eraill ar ffurf Hybiau Treftadaeth Ddigidol yn Wrecsam, Caerfyrddin a Chaerdydd.  Rydym hefyd yn awyddus i ddatblygu perthynas adeiladol gyda’n defnyddwyr ac wrth i’r prosiect  ddatblygu, bydd rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau yn cael eu cynllunio.

Erbyn hyn mae’r gwaith o gynllunio’r prosiect ar gyfer cam 2 wedi dechrau o ddifri’ ac mae’r ddeufis diwethaf wedi bod yn gyfnod cynllunio ac ymchwilio prysur a hynod o ddifyr.  Yn ystod y cyfnod yma, rydym wedi cael y cyfle i gwrdd â phobl a chreu cysylltiadau yn y Sioe Frenhinol a’r Eisteddfod Genedlaethol a hefyd wedi ymweld ag amrywiol sefydliadau anhygoel a chael ein hysbrydoli gan eu cyfleusterau!

Yn Llyfrgell Manceinion, cawsom gyfle i wylio ffilmiau yn eu Mediatheque ynghyd â phori trwy eu cyflwyniadau digidol amrywiol.

 

Roedd ein hymweliad i ganolfan darganfod Llyfrgell Genedlaethol yr Alban yn Kelvin Hall, Glasgow yn hynod o ddiddorol a chawson gyflwyniad i’r Archif Delweddau Symudol ynghyd â chael cyfle i archwilio’u canolfan a’r deunydd oedd ar ddangos.  Gadawon ni Glasgow gyda nifer o syniadau difyr ar gyfer ein hybiau!

 

Gan ein bod ni’n awyddus i’r prosiect yma fod mor uchelgeisiol â phosib aethon ni i Amsterdam i ymweld â Beeld ên Geluid, sef sefydliad Sain a Llun yr Iseldiroedd ac Amgueddfa EYE, eu hamgueddfa ffilm.  Eto, cawsom ein hysbrydoli wrth weld sut mae sefydliadau mor fawr â hyn yn cyflwyno eu casgliadau a daethom ni adra efo nifer o syniadau newydd.

 

 

Rydym hefyd, wrth gwrs, yn awyddus i gynllunio prosiect sydd yn ateb eich gofynion chi! Felly ynghyd ag edrych ar beth mae sefydliadau eraill yn ei wneud rydym hefyd eisiau gwybod beth rydych chi am i ni ei wneud.  Er mwyn gwneud hyn rydym yn cynllunio cyfnod o ymgynghori cyhoeddus fydd yn cael ei gynnal o mis Hydref hyd at mis Chwefror.  Trwy ateb holiadur neu fynychu digwyddiadau bydd yn cael eu trefnu bydd modd i chi leisio barn a dysgu mwy am ein prosiect.  Bydden ni wrth ein bodd cydweithio â chynifer cael gymaint o gyfrannwyr a  o ddefnyddwyr a phosib, felly os rydych yn awyddus i dderbyn mwy o fanylion, mae groeso i chi gysylltu yn uniongyrchol a mi: nia.dafydd@llgc.org.uk neu gallwch chi gadw fyny efo datblygiadau neu digwyddiadau trwy ddilyn ni ar ein tudalen Twitter: @ADdGen_LlGC.

 

 

Nia Wyn Dafydd (Swyddog Datblygu Mynediad Prosiect Archif Ddarlledu Genedlaethol Llyfrgell Genedlaethol Cymru)

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog