Blog

Adnoddau Digidol Newydd ar gyfer 2023

Collections - Postiwyd 31-03-2023

Mae ein gwaith digido wedi parhau tu ôl i’r llen ac mae nifer o eitemau a chasgliadau newydd bellach ar gael yn ddigidol i’w pori o gartref ar wefan y Llyfrgell a/neu y catalog:

Llawysgrifau

Casgliad Peniarth

Llawysgrifau

Archifau

Effemera Gwleidyddol

Digidwyd yr holl eitemau yng nghasgliad Archif Wleiddyddol Cymru yn ymwneud ag ymgyrchoedd refferendwm datganoli Cymru yn 1979 ac 1997.:

Rhodri Morgan letters

Rhwng 1961 a 1963, bu Rhodri Morgan, a fyddai yn ddiweddarach yn Brif Weinidog Cymru, yn astudio ym Mhrifysgol Harvard yn Unol Daleithiau America. Tra’r oedd yno, ysgrifennodd gyfres o 88 llythyr at ei deulu yn Abertawe yn disgrifio ei brofiadau, y newyddion, a’i farn ar faterion pwysig y dydd. Mae’r llythyron yn dangos Rhodri Morgan yn datblygu ei syniadaeth wleidyddol a’r profiadau oedd wedi dylanwadu arno.

  • Letters from Rhodri Morgan, 1961-1963 (Papurau Prys Morgan: File 25)
  • Letters from Rhodri Morgan, 1961-1963 (Papurau Prys Morgan: File 26)
  • Letters from Rhodri Morgan, 1961-1963 (Papurau Prys Morgan: File 27)

Lord Ogmore Papers

Teipysgrif o ‘The dedication of a prince’ gan yr Arglwydd Ogmore yn rhoi hanes arwisgo’r Tywysog Charles yn Dywysog Cymru yng Nghastell Caernarfon yn 1969. Roedd Arglwydd Ogmore yn aelod o bwyllgor trefnu’r arwisgo ac mae’r deipysgrif yn cynnwys 12 pennod yn sôn am agweddau gwahanol y digwyddiad gan gynnwys gwaith y pwyllgor trefnu, paratoadau ac ymarferion, gwrthwynebiad, disgrifiad o’r diwrnod a digwyddiadau wedyn.

Calvinistic Methodist Archive

Deunydd Print

Rhyddhawyd dros 800 eitem o’r casgliad print trwy’r prif gatalog, gan gynnwys gweithiau fel Libri Walliae (Cyfrol I, Cyfrol II a’r Atodiad) a detholiad o eitemau printiedig cynnar a brynwyd gan neu a roddwyd i’r Llyfrgell yn ddiweddar:

Cofiannau

Ychwanegwyd fersiynau digidol o nifer o gofiannau i’r catalog hefyd. Mae’r detholiad yn cynnwys teitlau megis:

Mapiau a Deunydd Graffigol

Casgliadau Ffotograffig

LLYFRAU FFOTO 6803 X ‘Souvenirs of Adelina Patti

Roedd Adelina Patti (1843-1919) yn un o sêr mwyaf y byd opera yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r albwm yn enghraifft gwych o Victoriana clasurol wedi’i addurno’n gywrain, yn cynnwys casgliad o ffotograffau’n dogfennu gyrfa Adelina Patti gan ffotograffwyr blaenllaw’r dydd ym Mharis a Llundain, yn dangos y soprano mewn amrywiol operâu ar frig ei gyrfa yn ystod y 1860au.

Don Griffiths – Casgliad 1964

Roedd Don Griffiths yn ffotograffydd proffesiynol yn y Drenewydd a gyflogwyd gan y Montgomeryshire Express a chyhoeddiadau cysylltiedig. Roedd yn tynnu lluniau o Rhyl i Aberhonddu rhwng y 1960au a’r 1990au. Mae llawer o’r eitemau o gryn ddiddordeb yn lleol ac yn ehangach gan eu bod yn cynrychioli ciplun o fywyd yng nghymunedau Sir Drefaldwyn yn ystod cyfnod o newid cymdeithasol a thechnegol. Mae’r casgliad yn cynnwys ffotograffau o bersonoliaethau lleol (e.e. Rhiannon Jones, Cwmtrefarlo & Trixie), digwyddiadau cymdeithasol (e.e. Newtown Carnival; Llanidloes “Miss Valentine”; Welshpool Pantomime; Christmas Cavalcade, Newtown; Twist & Shout), crefyddol (e.e. Llanidloes Methodist Church Party; Montgomery Church Sunday School Party), diwylliannol (e.e. Gorsedd Stones Reach Newtown; Caersws Amateur Operatic Society; Kerry Male Voice Choir), digwyddiadau cenedlaethol (e.e. Royal Welsh Show; General Election 1964), damweiniau ffordd (e.e. Overturned Lorry nr Llangurig; Motor Accident, Buttington Bridge), ysgolion (e.e. Gungrog Infants School; Llanfair School Eisteddfod; Machynlleth School Fire), chwaraeon (e.e. Unidentified Soccer Team), busnesau lleol (e.e. Wynnstay Egg Production; Welshpool Horse Mart). Mae’r gwaith yn ei gyfanrwydd yn rhoi trosolwg o fywyd yn y Drenewydd, y Trallwng, Llanidloes a’r ardaloedd cyfagos yn ystod canol y 1960au. Allbwn 1964 yw’r casgliad yma o tua 3500 o negyddion.

Casgliad Guy Hughes

Casgliad o 315 o negyddion plât cyfan du a gwyn gan y ffotograffydd Guy Hughes o Bwllheli yn dyddio o 1909 i ca. 1935. Mae’r pynciau’n cynnwys digwyddiadau cymdeithasol (e.e. Roller Skate Carnival, Llanbedrog; May Queen, 1913; Group In Fancy Dress outside Plas Glyn-y-Weddw), busnesau lleol, yn enwedig mwyngloddiau a chwareli, banciau a gwestai (e.e. Crosville Motor Services Leyland Bus; Nanhoron Arms Hotel; Caernarfon Brickworks; Quarry Buildings and Terrace of Houses) a digwyddiadau lleol (e.e. Amateur Dramatics; Large Wedding Group; Children in Pierrot Costumes; Newly built Council Houses, Ffordd y Maer, Pwllheli ac agor gorsaf reilffordd newydd Pwllheli yn 1909).

Casgliad John Peris Jones

97 negydd gwydr, y mwyafrif yn olygfeydd o Lanrhaeadr-ym-Mochnant a’r ardal yn ystod degawd cyntaf yr ugeinfed ganrif (e.e. Old Market Hall, Llanrhaiadr-ym-Mochnant, demolished 1901; Market Hall, Llanrhaiadr. [c.1905]; Vyrnwy Hotel & Lake; Tafarn Llaw / Hand Hotel, Llanrhaiadr-ym-Mochnant] [c.1905]). Mae’r casgliad hefyd yn cynnwys rhai portreadau o bobl a grwpiau o bobl (e.e. T. Lloyd the Harpist [c.1905]; A.B. Lewis Grocer & Provision Dealer [c.1905]; Two ladies in costumes [c.1905] a Montgomeryshire Yeomanry marching from camp at Llanfyllin. [no.2] [c.1910]).

Sleidiau Hywel Harries

Casgliad o 371 o sleidiau 35mm, y mwyafrif yn ffotograffau cofnod o weithiau celf y diweddar arlunydd, athro a chartwnydd Hywel Harries (1921-1990). Mae ei olygfeydd o Gymru drefol a gwledig (e.e. Pencader; Graig, Pontypridd; North Parade & Seilo, Aberystwyth; Cardiganshire Village; Cae’r Gog, Aberystwyth; Talybont, Ceredigion) yn parhau i fod yn boblogaidd, yn arbennig ei olygfeydd mwy argraffiadol o ddociau De Cymru (e.e. Dockside cranes; Docks; Ship in dock; Docks, Port Talbot). Peintiodd hefyd nifer fechan o bortreadau (e.e. E.D. Jones, Librarian; T. H. Parry-Williams; E. G. Bowen). Mae’r casgliad hefyd yn cynnwys nifer fach o ffotograffau cyfeiriol o bobl a lleoedd.

Mapiau

Y Bywgraffiadur Cymreig

Cyhoeddwyd 21 erthygl newydd ar y wefan:

Cofiwch ddilyn cyfrifon Trydar Y Bywgraffiadur: @Bywgraffiadur

Morfudd Nia Jones (Swyddog Cynnwys Digidol)

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog