Search Results

Llyfr swynion John Harries, Cwrtycadno (NLW MS 11117B)

Digido - Postiwyd 07-05-2014

Rwyf newydd fod yn digido cyfrol llawysgrif o lyfrgell John Harries (bu f.1839), Pantcoy, Cwrtycadno, Sir Gaerfyrddin, astrolegwr a meddyg, sy’n cynnwys nifer o swynion darluniadol ac arwyddion astrolegol.

Dengys sut y medra’r ‘dyn hysbys’ alw ysbrydion rhadlon; rhestra nodweddion pob ysbryd, gyda diagramau yn cynrychioli’r ysbryd i’w alw; ceir arwyddion astrolegol a chyfrifon, biliau a thudalennau o gyfriflyfrau, yn ogystal â llythyr cynigion Rees Evans, Bwlchyrhyw ac Anne Thomas, Esgereithry, Caio, Sir Gaerfyrddin, 1859.

Llythyr cynigion Rees Evans, Bwlchyrhyw ac Anne Thomas, Esgereithry, Caio

Llythyr cynigion Rees ac Anne Evans, Caio

Roedd y teulu Harries yn enwog drwy Gymru a siroedd cyfagos yn Lloegr fel meddygon proffesiynol, llawfeddygon dawnus ac astrolegwyr medrus a oedd yn uchel eu parch yn y gymdeithas. Fe ddaethon nhw’n enwog am eu dawn i broffwydo’r dyfodol, darganfod eiddo a oedd ar goll neu wedi ei ddwyn, brwydro gwrachyddiaeth a chodi ysbrydion rhadlon. O ganlyniad fe’u condemniwyd yn arw gan grefyddwyr y 19eg ganrif. Dywedir bod John Harries wedi cael rhagargoel y byddai’n marw trwy ddamwain ar Fai’r 11eg 1839, ac er mwyn osgoi hyn, arhosodd yn y gwely drwy’r dydd. Aeth y t? ar dân yn ystod y nos a bu farw!

Honnir i John Harries gadw un o’i lyfrau dan glo, gan fentro ei agor unwaith y flwyddyn mewn coedwig ddiarffordd gerllaw, lle byddai’n darllen swynion amrywiol ohoni i alw ysbrydion. Dywedir bod storm ddifrifol yn digwydd bob tro yr agorid y llyfr. Dyma sail y syniad bod p?er y teulu’n deillio o’r gyfrol drwchus yma o swynion a oedd wedi ei rhwymo gan gadwyn haearn a 3 chlo. Nid NLW MS 11117B yw’r llyfr mawr o swynion a ddisgrifiwyd gan sylwedyddion y cyfnod, ond awgrymwyd y gallai rhan gynta’r llawysgrif fod yn rhan o’r llyfr swynion hwnnw a gedwir, yn ôl traddodiad teuluol, yma yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Bydd y llawysgrif yn ymddangos ar Oriel Ddigidol y Llyfrgell yn fuan.

 Morfudd Nia Jones

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog