Blog

1 o’r 2,000,000

Newyddion a Digwyddiadau - Postiwyd 22-10-2012

Bore ‘ma bûm am dro o gwmpas Oriel Gregynog , yno roedd tîm Arddangosfeydd y Llyfrgell yn gweithio’n galed, wrthi’n paratoi ar gyfer Arddangosfa dra wahanol –Dot Dot Dash.

Mae’n anhygoel cymaint rydym yn cyfathrebu’r diwrnodau yma dros Facebook , twîts ac e-byst, dw’i braidd byth yn codi’r ffôn heb son am ‘sgwennu llythyr…. Bydd yr arddangosfa yma yn edrych yn ôl dros y ganrif ddiwethaf ar sut roeddwn ni’r Cymry yn cyfathrebu.  Cawn gamu nôl mewn amser a gweld sut oedd y bobl yn trefnu digwyddiadau neu drefnu cwrdd yn  neuadd y pentref. Sut oedd y bobl bwysig yn annerch yn genedlaethol , heb son am y dull o gyfathrebu oedd rhwng y sawl mewn Rhyfel, a sut oedd y teulu brenhinol yn dweud ei dweud?

Sut mae pethau wedi newid? Y dyddiau ‘ma, mae 4.7 biliwn o funudau yn cael eu treulio ar Facebook bob dydd, 294,000,000,000 o e-byst yn cael ei danfon, 864,000 o fideos yn cael eu llwytho i You Tube a 2,000,000 o gofnodion blog.

Mae’r dyddiau  o ddanfon negeseuon morse code a Telegrams wedi hen ddiflannu  ond os am gamu nôl i’r gorffennol, cofiwch ddod i ymweld â’r arddangosfa….Bydd sawl eitem o bosib yn dod nôl ag atgofion ac yn gyfle i’r to iau ystyried pa mor lwcus ydym ni i gael popeth ar flaen eu bysedd!

Comments are closed.

Categorïau

Chwilio

Archifau

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog